X
הלב הרעב
בימוי: תום שובל
2005
20 דקות

כשאתי חברתו נוטשת אותו, ניסים נחוש לעשות כל מאמץ על מנת להשיב אותה אליו. כצעד נואש אחרון הוא מתקשר לתכנית הרדיו של איריס קול, מומחית נודעת לענייני לב וזוגיות, ומבקש את התערבותה.