En

סרטים בערבה 8

14-23.11.2019

052-3666646

לוח הקרנות וכרטיסים מתחם "ימי מדבר"

לוח הקרנות וכרטיסים מתחם "ימי מדבר"

X
שבת 16/11
11:00
קצר במדבר תוכנית 1 קרא עוד >
לרכישה
12:00
קצר במדבר תוכנית 2 קרא עוד >
לרכישה
13:00
קצר במדבר תוכנית 3 קרא עוד >
לרכישה
שבת 23/11
11:00
קצר במדבר תוכנית 4 קרא עוד >
לרכישה
12:00
קצר במדבר תוכנית 5 קרא עוד >
לרכישה
13:00
טוטאל לוס קרא עוד >
לרכישה