בשיתוף עם "Meetings on the Bridge" nyurehv, הקרנה חגיגית בנוכחות היוצרים של ארבעה סרטים קצרים מארץ זו, יצירות קולנועיות נפרדות שמרכיבות יחד פסיפס מרתק של מציאות רבת רבדים. הסרטים, שכולם הוקרנו במסגרות בינלאומיות בשנים האחרונות, מביאים זוויות שונות של החיים בטורקיה היום ובמקרה אחד של חיי אישה טורקיה בניכר. שאלות של מוסר, של עבר והווה, של הווית החיים כפליט, מהגר או גולה, של התבגרות במדינה משתנה, כל אלה ואחרות, זוכות לטיפול קולנועי מקורי ונרקמות לחוויית צפייה אחת.