X
מזל טוב
בימוי: עמית שמיר
ישראל 2021
12 דקות  | עברית

הקרנה בנוכחות היוצרים

אירוע קשה מהעבר זרק שני חברים למסלולי חיים שונים. האחד הקים משפחה כמקובל בחברה, והשני מתקשר טוב עם צמחים. במהלך מסיבת יום הולדת, "הנורמלי" ו"הלא נורמלי" מחליפים תפקידים. מזל טוב לכל החוגגים.

הפקה:
אביטל יוספי אוסטרו
תסריט:
יאיר בילנסקי | עמית שמיר
צילום:
אזמראו זמיר נגה